Öğretim Planı

 

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103 Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
MEC107  Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım) 1 2 1 6  
MEC109 Statik (Statik) 3 2   6  
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2 1 2 6  
MAB101 Einführung in den Maschinenbau (Makine Mühendisliğine Giriş) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
Summe 16 7 3 30  
26 SWS  

 

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
MEC112 Festigkeitslehre (Mukavemet) 3 2   6 MEC109
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
ING002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122  Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
  18 7 2 30  
27 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

   

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
MAB201 Konstruktionslehre II: Konstruktion Mechanischer Bauelemente (Tasarım Teknikleri II: Mekanik Parça Tasarımı) 2 1 2 6  
MEC207 Werkstofftechnik (Malzeme Teknolojisi) 3 1   6  
MEC209 Kinematik und Dynamik (Kinematik ve Dinamik) 3 1 1 6  
GPR201  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 15 5 4 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT302 Numerische Mathematik (Numerik Matematik) 3 1 1 6  
MAB202 Thermodynamik I (Termodinamik I) 3 1 1 6  
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ING202 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
MEC208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
Summe 16 6 5 30  
27 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC312 Produktionstechnik (Üretim Teknolojisi) 3 1 1 6  
MAB304 Konstruktionslehre III (Tasarım Teknikleri III) 2 1 2 6  
SDI Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı - Proje)       6  
SDII Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı)       12  
Summe 5 2 3 30  
10 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE304 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Tekniğinin Temelleri) 3 1 1 6  
MAB306 Interdisziplinärer Projekt I- Wahlbereich
(Interdisipliner Proje-Seçmeli)
1 0 4 6  
SDIII Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı)       6  
ZSDI Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       12  
Summe 4 1 5 30  
10 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
FPR403 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
ZSDII Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       18  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
ZSDIII Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.


Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)
 

Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB303 Maschinenbau Projekt 1   4 6  
MEC319 Mechatronisches Projekt 1   4 6  
WIN311 Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement (Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi) 1   4 6  
INF303 Software Engineering Projekt 1   4 6  

 

Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB001 Kontinuums Mechanik (Sürekli Ortamlar Mekaniği) 2 2 1 6  
MAB002 Energiemethoden der Mechanik (Mekanikte Enerji Yöntemleri) 3 2 0 6  
MAB003 Schwingungslehre und Maschinendynamik (Titreşim ve Makine Dinamiği) 3 2 0 6  
MAB004 Strömungslehre (Akışkanlar Mekaniği) 3 1 1 6  
MAB005 Wärme- und Stoffübertragung (Isı Transferi) 3 1 1 6  
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  

 

Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

Öğrenciler temel makine mühendisliği eğitimi üzerine seçtikleri bir alanda uzmanlaşmak için uzmanlık altalanındaki derslerden dördünü ve proje dersini sırasıyla almalıdır. Proje dersini alabilmesi için dört dersi başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Schwerpunkt A: Simulation
(Uzmanlık Alanı A: Simülasyon)

Fest (Katılar)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB351 Strukturmechanik (Yapısal Mekanik) 3 1 1 6  
MAB353 Finite-Element Methode (Sonlu Elemanlar Yöntemi) 3 1 1 6  
MAB401 Starrkörpersimulation (Katı Cisim Simulasyonu) 3 1 1 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6  
MAB411 Simulationsprojekt (Simülasyon Projesi) 1   4 6  

 

Flüssig (Sıvılar)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB004 Strömungsmechanik (Akışkanlar Mekaniği) 3 1 1 6  
MAB005 Wärme- und Stoffübertragung (Isı Transferi) 3 1 1 6  
MAB355 Numerische Strömungsmechanik - CFD-1 (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 1) 3 1 1 6  
MAB417 Numerische Strömungsmechanik - CFD-2 (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 2) 3 1 1 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   3 6  
MAB411 Simulationsprojekt (Simülasyon Projesi) 1   4 6  

 

Schwerpunkt B: Produktionstechnik
(Uzmanlık Alanı B: Üretim Teknikleri)


Produktion (Üretim)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN302 Einführung in den Fabrikbetrieb (Fabrika Yönetimine Giriş) 2 1 1 6  
MAB301 Werkzeugmaschinen (Takım Tezgahları) 2 1 2 6  
MAB403 Mikroproduktionstechnik  (Mikroprodüksiyon Teknolojisinin Üretim Sistemleri) 3 1 1 6  
MAB413 Produktiontechnisches Projekt (Üretim Projesi) 1   4 6  

 

Robotik (Robotik)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6  
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6  
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik II) 2 1 2 6 MEC 308
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6  
MAB413 Produktiontechnisches Projekt (Üretim Projesi) 1   4 6  

 

Fertigungstechnik (İmalat)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB301 Werkzeugmaschinen (Takım Tezgahları) 3 1 1 6  
MAB403 Mikroproduktionstechnik  (Mikroprodüksiyon Teknolojisinin Üretim Sistemleri) 3 1 1 6  
MAB302 Fertigungstechnik (İmalat Teknolojileri) 3 1 1 6  
MAB413 Produktiontechnisches Projekt (Üretim Projesi) 1   4 6  

 

Schwerpunkt C: Transport und Verkehrssysteme
(Uzmanlık Alanı C: Taşıt Sistemleri)

Kraftfahrzeuge (Taşıt Sistemleri)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB353 Finite-Element-Methode (Sonlu Elemanlar Yöntemi) 3 1 1 6  
MAB401 Starrkörpersimulation (Katı Cisim Simulasyonu) 3 1 1 6  
MAB354 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Araç Teknolojisinin Temelleri) 3 1 1 6  
MAB405 Grundlagen der Fahrzeugantriebe (Motor Teknolojilerinin Temelleri) 3 1 1 6  
MAB415 Transport- und Verkehrssysteme-Projekt (Taşıt Sistemleri Projesi) 1   4 6  

 

Luft und Raumfahrt (Uzay Havacılık)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB004 Strömungsmechanik (Akışkanlar Mekaniği) 3 1 1 6  
MAB355 Einführung in das Luft und Raumfahrt (Havacılık Endüstrisine Giriş) 3 1 1 6  
MAB355 Numerische Strömungsmechanik - CFD-1 (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 1) 3 1 1 6  
MAB406 Uzay Teknolojisinin Temelleri (Grundlagen der Raumtechnik) 3 1 1 6  
MAB407 Aerodynamik (Aerodinamik) 3 2 0 6  
MAB415 Transport- und Verkehrssysteme Projekt (Taşıt Sistemleri Projesi) 1 0 4 6  

 

Schienenfahrzeuge (Raylı Sistemler)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB353 Finite-Element-Methode (Sonlu Elemanlar Yöntemi) 3 1 1 6  
MAB401 Starrkörpersimulation (Katı Cisim Simulasyonu) 3 1 1 6  
MAB421 Schienenfahrzeugsysteme (Raylı Taşıt Teknolojisi)  3 1 1 6  
MAB422 Grundlagen des Schienenverkehrs (Raylı Sistemlerin Temelleri) 3 1 1 6  
MAB415 Transport- und Verkehrssysteme Projekt (Taşıt Sistemleri Projesi) 1 0 4 6