Tanıtım

   İNFOGRAFİK                          ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME   


Makine mühendisliği, en temel mühendislik dallarından biri olup her türlü üretim sistemlerinin tasarımı ve imalatını konu alır. Geçmişten günümüze süregelen ve halen devam etmekte olan endüstriyel değişim ve gelişimler, makine mühendisliğini atomik boyutta en küçük sistemlerden çok büyük boyutta enerji ve ürün üreten sistemlerin teorik ve deneysel olarak incelenmesi, tasarlanması ve hayata geçirilmesine kadar geniş bir yelpazeye hâkim hale getirmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Makine Mühendisliği Bölümü‘nde mevcut makine mühendisliği programlarından farklı olarak makine mühendisliğinin değişen ve gelişen yapısı göz önüne alınarak, salt mevcut mühendislik prensiplerinin öğretiminin ötesinde katma değer yaratacak seviyede araştırma yapabilecek ve görev aldığı kurumun rekabetçilik seviyesine azami katkı sağlayacak makine mühendisleri yetiştirilecektir.

Makine Mühendisliği Lisans mezunları uluslararası düzeyde rekabet edebilen, bilimsel temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten, sorumluluk sahibi, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, kuvvetli etik değerlere sahip mühendisler olacaklardır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunlar, TAÜ’nün Alman üniversiteleri ile yaptığı yakın işbirliğinin avantajlarından yararlanıp, eğitimlerinin bir kısmını Almanya’daki bir araştırma kuruluşunda veya bir Alman üniversitesinde tamamlama imkânlarına daha yakın olacaklardır.

Makine Mühendisliği Lisans programında dersler tümüyle Almanca olarak verilecektir. Öğrenciler ilk iki yarıyıl matematik, bilgisayar teknolojileri, mühendisliğe giriş, makine mühendisliği temelleri; devamındaki iki yarıyıl malzeme bilgisi ve termodinamik gibi mühendisliğe hazırlayıcı dersler alacaklardır. Sonraki iki yarıyılda imalat yöntemleri, kontrol gibi makine mühendisliğinin temellerine yer verilmektedir.

Uzmanlık alanları:​
 

http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/mak.tau/6132_5_th.png


Program ayrıca sosyal bilimler ve yabancı dil dersleri ile desteklenmiştir. Öğrenciler mezuniyet öncesi bitirme tezi hazırlayacaklardır.

Makine Mühendisliği Bölümü Berlin Teknik Üniversitesi ile beraber çalışmaktadır. Belirlenen koordinatörler aracılığıyla akademik kararlar ortak bir şekilde alınır. Eğitimin yaklaşık üçte birini Almanya’dan gelen Öğretim Üyeleri üstlenecektir.

Makine Mühendisliğinde başarılı öğrenciler Almanya’da bir dönem değişim veya bir ay yaz okulu seçenekli olarak eğitim göreceklerdir. Finansman Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
 

2019 ve 2018 ÖSYS sonuçlarına göre bölümümüzün taban puanı;
 
Yıl ÖSS Puanı  Sıralama  Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı 
En düşük  En yüksek  En düşük  En yüksek 
2019 443,38637 482,8955 34014 13106 53
2018 419,43437 488,7279 31292 9017 41

Yönetim:
Bölüm  Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan Gökçen

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İpekoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler

Anabilim Dalı Başkanları:
Hidromekanik ve Hidrolik Makineler ABD Başkanı: Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İPEKOĞLU
Konstrüksiyon ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan GÖKÇEN
Makine Teorisi ve Dinamiği ABD Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İPEKOĞLU
Termodinamik ve Isı Tekniği ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZENLER
Havacılık ve Uzay Bilimleri ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan GÖKÇEN