Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği, en temel mühendislik dallarından biri olup her türlü üretim sistemlerinin tasarımı ve imalatını konu alır. Geçmişten günümüze süregelen ve halen devam etmekte olan endüstriyel değişim ve gelişimler, makine mühendisliğini atomik boyutta en küçük sistemlerden çok büyük boyutta enerji ve ürün üreten sistemlerin teorik ve deneysel olarak incelenmesi, tasarlanması ve hayata geçirilmesine kadar geniş bir yelpazeye hâkim hale getirmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Makine Mühendisliği Bölümü‘nde mevcut makine mühendisliği programlarından farklı olarak makine mühendisliğinin değişen ve gelişen yapısı göz önüne alınarak, salt mevcut mühendislik prensiplerinin öğretiminin ötesinde katma değer yaratacak seviyede araştırma yapabilecek ve görev aldığı kurumun rekabetçilik seviyesine azami katkı sağlayacak makine mühendisleri yetiştirilecektir.
Makine Mühendisliği Lisans mezunları uluslararası düzeyde rekabet edebilen, bilimsel temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten, sorumluluk sahibi, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, kuvvetli etik değerlere sahip mühendisler olacaklardır.
Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunlar, TAÜ’nün Alman üniversiteleri ile yaptığı yakın işbirliğinin avantajlarından yararlanıp, eğitimlerinin bir kısmını Almanya’daki bir araştırma kuruluşunda veya bir Alman üniversitesinde tamamlama imkânlarına daha yakın olacaklardır.
Makine Mühendisliği Lisans programında dersler tümüyle Almanca olarak verilecektir. Öğrenciler ilk iki yarıyıl matematik, bilgisayar teknolojileri, mühendisliğe giriş, makine mühendisliği temelleri; devamındaki iki yarıyıl malzeme bilgisi ve termodinamik gibi mühendisliğe hazırlayıcı dersler alacaklardır. Sonraki iki yarıyılda imalat yöntemleri, kontrol gibi makine mühendisliğinin temellerine yer verilmektedir.
Uzmanlık alanları:​

Program ayrıca sosyal bilimler ve yabancı dil dersleri ile desteklenmiştir. Öğrenciler mezuniyet öncesi bitirme tezi hazırlayacaklardır.
Makine Mühendisliği Bölümü Berlin Teknik Üniversitesi ile beraber çalışmaktadır. Belirlenen koordinatörler aracılığıyla akademik kararlar ortak bir şekilde alınır. Eğitimin yaklaşık üçte birini Almanya’dan gelen Öğretim Üyeleri üstlenecektir.
Makine Mühendisliğinde başarılı öğrenciler Almanya’da bir dönem değişim veya bir ay yaz okulu seçenekli olarak eğitim göreceklerdir. Finansman Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Ayın Etkinlikleri

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Kariyerini Uzun Vadeli Planlayanlar İçin Tasarlanan Bir Devlet Üniversitesi

İstanbul'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir.
Kuruluş amacı, Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermektir.
Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada bir araştırma üniversitesi olarak tanımlamaktadır.
TAÜ'de öğrenim ücretsizdir.
TAÜ'ye öğrenci olarak kabul edilmek için, Almanca bilmek şartı aranmamaktadır. Dil hazırlık sınıfımız, Almanca bilmeyenler için 1 yıl süreli Almanca eğitimi vermektedir. Yüksek düzeyde Almanca bilenler (dil sınavı ile tespit edilir) doğrudan eğitime başlayabilirler.